De goede doelen 2013

Samen maken we ons sterk voor een tweetal goede doelen in Best.

Genieten van een heerlijke Kerst.
Uit onze gegevens is gebleken dat ruim 50 gezinnen in Best het meer dan zwaar hebben. Arme gezinnen die om verschillende redenen in deze lastige situatie terecht zijn gekomen. En op korte termijn ook geen beter vooruitzicht hebben.We oordelen niet. We geven. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze mensen het verdienen om ook eens ongedwongen te genieten. En samen laten we ze genieten van een heerlijk Kerstdiner. Met een nader te bepalen ondernemer in Best stellen we een rijkelijk gevuld pakket samen waarmee deze gezinnen in de thuisomgeving kunnen genieten van een heerlijke Kerst.

Ook de ouderen verdienen het om in het ‘bloemetje’ gezet te worden.
Onlangs zijn veel van de bewoners van de Kanidas in verband met een verbouwing verhuisd naar een tijdelijk onderkomen. Juist deze mensen willen we opvrolijken met een Beste bos bloemen. De wetenschap dat we ze niet zijn vergeten. Daarbij zorgen we er samen voor dat ook de gemeenschappelijke ruimten tijdens de december maanden op een feestelijke manier worden aangekleed. We maken het ook voor onze ouderen extra gezellig tijdens de december maand.

Samen maken we ons sterk. Best voor Elkaar!

 


Leave a Reply