Tafelen op zijn Best

De Ronde Tafel is een serviceclub die onderlinge vriendschap bevordert.  Wij stimuleren dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de leden.

Ronde Tafel 193 is een club voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Ondernemers en/of ondernemende mannen wonend of werkzaam in Best.

Een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, interesses en werk, om zo veel van elkaar te kunnen leren. Wij zijn een serviceclub, dat betekent dat we naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing een gezamenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap in en rond Best.

Eerder lieten wij van ons horen met het spel Best in Memory, en de komende jaren geven wij de november maand maatschappelijk kleur met het initiatief Best voor Elkaar.

 

 


One Response

  1. Liza
    Liza 11 december, 2014 at 01:06 |

    You share interesting posts here. I think that your website can go
    viral easily and i know how to do it, just search
    in google – omgerido traffic tips


Leave a Reply